Doručujeme: Po-So od 9:00 do 18:00
S vášní pro květiny

Zavolejte/whatsapp nám na: +420 724 040 728

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) MY FLORIST, sro
IČ: 04185862
DIČ: CZ04185862
se sídlem: Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
zapsané u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze C 243662 kontaktní údaje: email: info@myflorist.cz telefon: +420 732 447 647 www.myflorist.cz (dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují zejména práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o své podnikatelské činnosti jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.myflorist.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v těchto kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva uzavírají v českém a anglickém jazyce.

II. Informace o zboží a skla

1. Informace o zboží, uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů na vrácení zboží, pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěna v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodaným zbožím. Informace o nákladech spojených s balením a dodaným zbožím uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručování v rámci území Hlavního města Prahy.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Politika nahrazování

1. V některých případech může být fotografie reprezentovat zboží, zejména květinové aranžmá, celkovým tématem nebo vzhledem. I když skutečná kytice nemusí přesně odpovídat fotografii, její temperament bude. Příležitostně může dojít k nahrazení květin nebo obalů kvůli počasí, sezónnosti, tržním a skladovým podmínkám, které mohou ovlivnit dostupnost jednotlivých květin. Pokud je tomu tak se zbožím, které jste si vybrali, zajistíme, že styl, tématika a barevná schémata vašeho aranžmá budou zachovány a budou nahrazeny stejnou nebo vyšší hodnotou.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 2. provádí objednávku zboží těmito způsoby: 
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si vyberete zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je potřeba provést kontrolu a změnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupujícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v nabídce jsou prodávajícím nálezy za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení žádosti o tom, že je požadováno s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou obdrží při objednání zadal. Toto potvrzení považujete za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v případě nelze změnit na jeho e-mailovou adresu, zašlete kupujícímu jeho e-mailovou adresu. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvu je v takovém případě uzavřena potvrzením kupní smlouvy o přijetí nabídky prodávajícího na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. kupující může zrušit objednávku, dokud není doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího v uvedených podmínkách. 
 6. V případě, že došlo k zjevně technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje o odkladu bez zbytečného odkladu a zašle jej na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouvy je v takovém případě uzavřeno potvrzením o přijetí kupujícího na emailovou adresu prodávajícího. 

V. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat ke svému zákaznickému účtu. Ze svého zákaznického účtu si můžete zakoupit objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je potvrzeno, musí aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečeným uživatelským jménem a heslem. Je povinen zachovat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu osobami. 
 4. Pokud není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, tedy v případě, kdy je kupující povinen zrušit své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případného spojení s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zakoupit následující způsoby: 
 • Bezhotovostně platební kartou
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo prostřednictvím platební brány
 • V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně, a to pouze v případě, že zboží nebude doručováno třetí osobě. 
 1. Společně s kupní cenou zboží je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající smluvního kurýra za použití dodání zboží na adresu určenou prodejcem v nabídce. 
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena platná při převzetí zboží. 
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele plateb. 
 4. V případě bezhotovostních plateb je závazek smluvního uhradit kupní cenu splněným okamžikem připsání příslušných částek na bankovní účet prodávajícího. 
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 7. Zboží je kupováno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího. 
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 
 2. V případě, že si zvolí vyzvednutí zboží na provozovně, může tak učinit v běžné otevírací době, pokud se kupující prodávajícímu dodává nedohodnou jinak. 
 3. V případě, že si zvolím adresu doručení kurýrem, kurýr bude doručen na určenou adresu v dohodnutém termínu. V případě, že se příjemce zboží na adresu určenou nenachází, kurýr kontaktuje prodávajícího, aby dohodli další postup. další může být opakovaně zpoplatněné doručení zboží, nebo vrácení zboží do provozovny postupem prodejce.
 4. V případě, že je nedoručitelné zboží vráceno do provozovny prodávajícího, kupující je povinen se bez zbytečného odkladu dostavit a zboží si u prodávajícího osobně převzít, případně pověřit třetí osobu. V případě, že kupující neučiní, prodávající je oprávněn toto zboží po skončení platnosti odstranit bez nároku kupujícího na jakoukoli finanční náhradu nebo vrácení kupní ceny. Pro účely tohoto ustanovení se platností doby trvání platnosti 3 dní. 
 5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání převzetí zboží jsou uvedeny v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nemusí platit riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 6. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupní smlouvě. Dojde-li z oprávněných důvodů k opakovanému doručování zboží na místo uvedené v nákladech, je povinen uhradit spojené s opakovaným doručováním zboží. 
 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zaslán na emailovou adresu kupujícího. 
 8. Kupující nabývá vlastnické právo k zaplacení celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží, 
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodávky některých částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před náhradní lhůtou pro odstoupení od smlouvy a prodávajícímu před uzavřením smlouvy poskytl kupujícího, že v případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží závisí na finanční ceně na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • o dodání zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal az hygienických důvodů není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy použijte vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaného prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašlete na emailovou adresu prodejce uvedeného v těchto obchodních podmínkách. Prodávající poskytuje kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. 
 3. kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodejci, a to v tomto případě, když zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li smlouvy od smlouvy, vrátí prodávajícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Předávající vrátí přijaté peněžní prostředky pouze tehdy, pokud s tím jiným souhlasím a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupní smlouva předem nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vydání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bez kladně informuje kupujícího e-mailové adresy uvedené v prostřednictví 1 a vrátí odstoupení ve lhůtě 4 přijal od oznámení o odkupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy, a stejným způsobem, případně způsobem určenou kupujícím.

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícímu odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce napsal nebo které očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakost nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje podmínkám právních předpisů.
 1. kupující je povinen při osobním převzetí zboží prodávajícího řádně prohlédnout a případně zjištěné vady u prodávajícího ihned uplatnit.  V případě, že Prodávající uzná zboží za vadné, je Prodávající povinen toto zboží vyměnit, a to buď jeho části, nebo celého zboží. 
 2. V případě doručení zboží kurýrem je povinen toto zboží zobrazit a případně reklamaci uplatnit ihned. Pozdější reklamace nebudou uznány. 
 3. Projeví-li se na zboží vada skrytá, je povinenho povinen o tomto informovat prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Po uznání vady Prodejcem je tento povinen poskytnout skrytému přiměřenou slevu z kupní ceny nebo zboží či jeho části vyměnit. 
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned a informuje kupujícího o výsledku reklamace. 
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může koupit u prodejce uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po náhradě záruční doby.
 7. Volbu způsobu reklamy má koupit.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v jeho objednávce. 

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiný dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, pak strany jednají, že vztah se řídí právem České republiky. Nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodejci. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodejce.
 4. Prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. nesmíte používat postupy internetového obchodu, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně využívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 3. 2019.

VÁŠ KOŠÍK (0)

V košíku není žádný produkt